ETAP 1

Projekt Funkcjonalny

- Poznanie oczekiwań i potrzeb klienta

Rozpoczęcie prac projektowych poprzedzone jest spotkaniem z inwestorem. Badamy potrzeby inwestora, ustalamy styl, kolorystkę, klimat, budżet i terminarz prac a także poznajemy Państwa gust i upodobania estetyczne. Przy okazji pierwszego spotkania przeprowadzamy z Państwem ankietę projektową, która pozwoli na wnikliwą analizę zarówno kwestii funkcjonalnych jak i estetycznych.

- Project Manager

Każdy z naszych klientów zostanie przypisany do indywidualnego internetowego panelu z projektem do którego otrzyma indywidualne hasło. W Panelu można monitorować postęp prac projektowych jak i wymieniać się informacjami i inspiracjami do projektu. Platforma ta została stworzona z myślą o zebraniu wszystkich informacji wymienianych między inwestorami a projektantami w jednym miejscu co ułatwia i przyspiesza komunikację.

- Inwentaryzacja Inwestycji

Po zapoznaniu się z potrzebami i wymaganiami klienta przechodzimy do szczegółowego wymiarowania inwestycji. W tej fazie pobieramy wszystkie wymiary ze stanu istniejącego w tym ogólne wysokości, szerokości jak i punkty hydrauliczne, elektryczne i wentylacyjne. Przystępujemy również do dokumentacji fotograficznej. Jeśli budynek nie jest jeszcze postawiony projekt wykonujemy z rzutów architektonicznych/deweloperskich. Jeśli projekt jest projektem kompleksowym do inwentaryzacji wracamy po postawieniu ścian wewnętrznych w inwestycji.

- Układ Funkcjonalny

Kolejną fazą projektu jest przedstawienie Państwu różnych możliwości co do zagospodarowania przestrzeni , usytuowania ścian i sprzętów i mebli. Przedstawiamy 3 rzuty, optymalnie dostosowane do Państwa potrzeb i wymagań, spośród których wybieramy jeden najbardziej odpowiedni lub pracujemy nad kolejnym do pełnej Państwa akceptacji.

ETAP 2

Projekt Koncepcyjny

- Zawiera on wszystkie komponenty projektu funkcjonalnego

- Wizualizacja z aranżacją

Akceptacja układu funkcjonalnego pozwala na rozpoczęcie prac nad wizualizacją 3D. Na podstawie wszystkich zebranych informacji, przemyśleń i ustaleń projektujemy i aranżujemy opracowywane wnętrza. Efekt końcowy przekazywany jest klientowi do oceny i w razie potrzeby dopracowywany i korygowany na podstawie wspólnych rozmów i przemyśleń klienta.

- Kosztorys z namiarami na sklepy

W miarę postępu całości prac projektowych, uzupełniane są arkusze z namiarami na sklepy, w których można zaopatrzyć się we wszystkie elementy projektu.

ETAP 3

Projekt Kompleksowy

- Zawiera on wszystkie komponenty projektu koncepcyjnego

- Dokumentacja wykonawcza

Po akceptacji wizualizacji 3D rozrysowujemy cały projekt w postaci dokumentacji technicznej dla wszystkich wykonawców. W tym:

• rozrys ścian, sufitów i podłóg,
• rozrys elementów wykończeniowych, okładzin ściennych, zabudowy GK, zabudowy kominka,
• rozrys elementów kamiennych,
• rozrys ślusarki,
• rozrys hydrauliki,
• rozrys elektryki,
• rosrysy montażowe łazienek z kładami ścian,
• rozrys stolarki meblowej wraz z rozrysem zabudowy kuchennej, zabudowy szaf, mebli projektowanych

- Rozszerzony Kosztorys z namiarami na sklepy W arkuszach kosztorysu podawane są także ilości materiałów wykończeniowych typu płytki, deski podłogowe, tapety itp.

ETAP 4

Projekt Pod Klucz

- Zawiera on wszystkie komponenty projektu kompleksowego

- Pełna obsługa inwestycji

Dla bardziej wymagających klientów proponujemy nadzór kompleksowy. W ramach takiej usługi spotykamy się z wykonawcami i omawiamy całość projektu jeszcze przed przystąpieniem do prac remontowych. W trakcie realizacji monitorujemy postępy i zgodność realizacji z projektem a także odpowiadamy na ewentualne pytania wykonawców i nanosimy aktualizacje na rysunki wykonawcze jeśli zajdzie taka konieczność. Zajmujemy się tutaj nie tylko dozorowaniem prac pod względem zgodności z projektem ale także, koordynujemy zamówienia w imieniu klienta i podejmujemy się pełnej opieki nad inwestycją aby maksymalnie odciążyć klienta od trudnego i często stresującego etapu jakim jest proces budowy. Organizujemy profesjonalnych wykonawców i ustalamy harmonogram ich prac a także na życzenie inwestorów, organizujemy firmy sprzątające, które po zakończeniu prac wykonawczych doprowadzą mieszkanie do porządku. Na koniec oddajemy klientowi klucze do zrealizowanej inwestycji.

POZOSTAŁE USŁUGI

- Spotkania w ramach projektu.

Nieodpłatnie odbywają się w naszej pracowni po wcześniejszym ustaleniu terminu, lub w miejscu wskazanym przez inwestorów po uprzedniej akceptacji kosztów dojazdu

- Nadzór wyrywkowy (1-2h)

Inwestorom, którzy nie decydują się na Projekt Pod Klucz sugerujemy skorzystanie z usługi nadzoru w postaci kilku wejść na budowę. Zazwyczaj proponujemy minimum 2-3 wejścia projektanta na budowę w celu zapewnienia podstawowego najistotniejszego nadzoru, w tym pomiar zgodności elektryki i hydrauliki oraz jakości prac stolarskich.

- Dobór dodatków do wnętrza/projektu wnętrz (dzieła sztuki, ceramika, roślinność, dekoracje, zastawy...)

- Porady projektowe

Odbywają się w naszej pracowni po wcześniejszym ustaleniu terminu.

- Nieodpłatnie w ramach współpracy możemy polecić sprawdzonych wykonawców w tym także ekipy remontowe i pracownie stolarskie.